dy cold
dy-cold

Stal narzędziowa do pracy na zimno i stale produkowane w metalurgii proszków

COLD WORK TOOL STEEL & POWDER MATERIALS

Stal narzędziowa do pracy na zimno
Profil płaski, profil okrągły łuszczony wyżarzony lub hartowany Wykonanie walcowane lub kute
Proces produkcyjny EAF + LD + VD + ESR
Proces produkcji w metalurgii stali specjalnej: Stal PM

Stale produkowane w stalowniach najnowszej generacji i zgodne z normami referencyjnymi uznanymi przez sektor zastosowań końcowych.

dy-cold

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Typową cechą stali matrycowych jest zdolność do osiągnięcia znacznych stopni twardości, dobrej wytrzymałości i odporności na zużycie ścierne i adhezyjne oraz na kompresję.
Stale narzędziowe do pracy na zimno są wykorzystywane na formy do wykrawania, wykrawania gładkiego, matryce, stemple do tłoczenia i wybijania, walce do formowania na zimno, gwintowania i ostrzy.

available
DYSS DIN AISI UNI STAN
DYCULT 1.2080 D3 X205Cr12KU Wyżarzone
DYHARD 1.2379 D2 X155CrVMo12 Wyżarzone
DYJUST 1.2842 O2 90MnCrV8 Wyżarzone
DYFLEX 1.2767 -- X45NiCrMo4 Wyżarzone
SLD MAGIC TM -- -- Wyżarzone
STM
PULVERSTHAL
DIN C CR W MO V CO
STALE WYTWARZANE W METALURGII PROSZKOWEJ
SPM23 HS6-5-3 1,30 4,00 6,00 5,00 3,00 --
SPM30 HS6-5-3-8 1,30 4,00 6,00 5,00 8,50 --
SPM60 HS6-7-6-10 2,30 4,00 6,50 7,00 6,50 10,50
S8V -- 0,50 8,50 -- 1,50 0,70 --
SPM5Co -- 0,32 3,00 -- 2,90 0,60 5,10
SPM9 -- 1,80 5,00 -- 1,40 9,00 --
SPM10 X245VCrMo10-5-1 2,50 5,00 -- 1,40 10,00 --
SPM450V -- 1,90 20,00 0,20 1,00 4,00 --
SPM150 -- 1,50 4,00 12,50 0,90 5,00 4,80