Publikacje

CS Metal Europe na podstawie własnego doświadczenia i kompetencji zapewnia prawidłowe doradztwo techniczne w zakresie zastosowań stali narzędziowych oraz przydatne informacje na temat właściwości fizyko-mechanicznych produktów, technologii obróbki skrawaniem i obróbki cieplnej, najbardziej aktualnych i użytecznych zastosowań materiałów we wszystkich sektorach użytkowania.

Pod względem instytucjonalnym ukierunkowuje użytkownika końcowego na właściwy wybór, w oparciu o koncepcję jakości, wydajności i oszczędności.

Pubblicazioni