we quality

Innowacyjność i postęp

Promujemy innowacje i postęp w dziedzinie stali specjalnych

Wprowadzone w całym ciągu operacyjnym systemy kontroli jak i pomoc techniczna oferowana na wszystkich etapach procesu zakupu, stanowią filary polityki rozwoju, której celem jest dostarczanie Klientowi certyfikowanych i profesjonalnych usług i produktów.

Nasza firma charakteryzuje się sprawną obsługą techniczną przed i po sprzedażową, która działa w ścisłej współpracy z klientem, tak aby dostarczony produkt w pełni spełniał wszystkie jego oczekiwania, od fazy projektowania do jego użytkowania.

Pracujemy zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2015 i certyfikujemy nasze materiały zgodnie z najwyższymi standardami jakościowymi, uznawanymi w naszej branży i wymaganymi w końcowych zastosowaniach naszych materiałów.
W ten sposób gwarantujemy najwyższą wydajność operacyjną przy jednoczesnej redukcji całkowitych kosztów produkcji i zwiększeniu marży zysku

Nasz firma, CS Metal Europe zwraca uwagę na dbałość i poszanowanie środowiska we wszystkich procesach produkcyjnych, przeprowadzanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.