we green

Zrównoważony rozwój

Podczas wszystkich procesów produkcyjnych, nasza firma zwraca uwagę na dbałość i poszanowanie środowiska a co za tym idzie, wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii.

Wierzymy, że musimy skoncentrować się na innowacjach technologicznych, gdyż leżą one u podstaw ciągłego doskonalenia działań na rzecz klientów i poszanowaniem środowiska, w którym żyjemy.

Decyzja o wykorzystaniu energii ze źródeł odnawialnych jako etos przedsiębiorstwa umożliwiła nam uzyskanie certyfikatu TÜV "GREEN INSIDE” jako przedsiębiorstwa ekologicznego.

Pracujemy ze świadomością wagi i konieczności zachowania i poprawy stanu środowiska wokół nas, aby budować bardziej zrównoważoną przyszłość dla wszystkich.

IT001E17779262 - Certificato di provenienza ENG