WE HARD

Obróbka cieplna

Obróbka cieplna stali narzędziowych obejmuje kombinację operacji ogrzewania i chłodzenia, którym poddawany jest materiał w celu osiągnięcia pożądanego stanu i właściwości mechanicznych. Programowanie cyklu termicznego i metodologia procesu, w którym jest on prowadzony, należy traktować jako ważne czynności w celu osiągnięcia najlepszej wydajności w eksploatacji.

Najnowsza generacja urządzeń do obróbki cieplnej może wykazać maksymalny potencjał kontroli w procesie hartowania materiału i zapewnić osiągnięcie najlepszych właściwości metalurgicznych i powtarzalność wyników. CSMetal Europe działa i współpracuje ze swoimi partnerami w zakresie definiowania działań związanych z usługą obróbki cieplnej stali narzędziowych, w celu utrzymania ciągłego wsparcia technicznego dla swoich klientów i planowania odpowiednich cykli roboczych mających na celu uzyskanie najwyższej wydajności.

trattamento-termico-dy-ss-1-e-htgtrattamento-termico-dy-ss-2-e-ntgtrattamento-termico-dy-ss-3-e-stg

Wszystkie obiekty naszych partnerów są podłączone do cyfrowego systemu zarządzania, który umożliwia rejestrowanie na żywo wykresów cieplnych. Są one zapisywane na certyfikacie jakości, tak aby operacje wykonywane na elementach poddawanych obróbce cieplnej były zrozumiałe i przejrzyste.

Pracownicy CS Metal Europe są zawsze do Państwa dyspozycji, jeśli chodzi o wszelkie pytania lub informacje, których mogą Państwo potrzebować.